Betænk os i dit testamente

Det er nemmere at oprette et testamente en de fleste tror, og når du støtter Leverforeningen Danmark, så er det gratis.

Hvis du betænker Leverforeningen Danmark i hele eller dele af din arv, så sikrer vi at vi kan arbejde videre med at udbrede kendskabet til leversygdomme i Danmark, samt hjælpe familier der står i en svær sygdomssituation, som mangler støtte i en hård tid. Leverforeningen Danmark er aktive både på den politiske scene, vi afholder arrangementer for medlemmer, og for leversyge rundt om i landet.

Det er gratis at lave testamentet

Leverforeningen Danmark har indgået et samarbejde med den juridiske virksomhed Dokument 24. Dette samarbejde sikrer, at du gratis oprette et testamente når du giver hele eller dele af din arv til Leverforeningen Danmark. I testamentet indsætter du Leverforeningen Danmark som legatar, og hvilket betyder, at vi kun modtager det beløb som du ønsker vi skal modtage – imens resten af arven tilfalder dine retmæssige arvinger.

Oprettelse af testamentet

Testamentet kan oprettes online på Dokument24 hjemmeside, hvor du får hjælp til at oprettet et testamente, der sikrer dig og dine arvinger. Tryk her for at oprette testamente.
Efter oprettelsen af dokumentet, fremsendes det straks på pr. e-mail. Herefter skal det skrives under foran notar eller vitterlighedsvidner. Sammen med testamentet får du tilsendt yderligere guidance til underskrift.
Har du spørgsmål til arv og testamente eller ønsker du hjælp til oprettelse af testamentet, er du velkommen til at kontakte vores samarbejdspartner til Dokument 24 på telefon 53 70 10 30. Virksomheden hjælper dig gerne, og samtalen er både gratis og uforpligtende.

Hvad sker der hvis du ikke opretter et testamente?

Hvis du ikke opretter et testamente, bliver fordelingen af din arv bestemt af arvelovens regler, og din familie inddeles herefter i arveklasser:

  • Arveklasse 1: Ægtefælle og børn.
  • Arveklasse 2: Forældre, dernæst søskende og deres børn.
  • Arveklasse 3: Bedsteforældre og deres børn (“fjerne” arvinger).

Arveklasserne viser, hvem der er først i rækken til at modtage din arv. Den arveafgift, der skal betales, afhænger af, hvem der modtager arven. Ægtefæller betaler 0 % i arveafgift, børn, børnebørn og forældre betaler 15 %, mens søskende, bedsteforældre og venner betaler den højeste afgift på 36,25 %.

30 % reglen – spar arveafgift, når du donerer til velgørenhed

Hvis du kun har “fjerne” arvinger kan du med fordel benytte 30% reglen, hvorved arvingerne slipper for at betale arveafgift/boafgift på 36,25 % af arven. ”Fjerne” arvinger er f.eks. dine søskende, nevøer/niecer eller fjernere familie.
30% reglen kan benyttes ved at en velgørende forening betænkes i testamentet til at arve 30% af boet på betingelse af, at foreningen betaler bo- og tillægsboafgifter for de øvrige arvinger. De øvrige arvinger modtager så 70% af boet og skal ikke betale afgifter. Da velgørende organisationer ikke selv betaler bo- og tillægsboafgift, betyder det, at familien får lidt mere i arv, og samtidig bliver der et beløb til den velgørende forening, som er betænkt i testamentet.
Dine arvinger sparer altså arveafgift, og vi modtager samtidig donation af arven efter dig. Du kan læse mere om 30 % – reglen her.

Spørgsmål til arv og testamente

Har du spørgsmål til arv og testamente eller ønsker du hjælp til oprettelse af testamentet, er du velkommen til at kontakte vores samarbejdspartner til Dokument 24 på telefon 53 70 10 30. Virksomheden hjælper dig gerne, og samtalen er både gratis og uforpligtende.

Hvad bruger vi din donation til?

På vores hjemmeside www.leverforeningen.dk kan du læse mere om Leverforeningen Danmark, og om vores arbejde. Du er også velkommen til at kontakte vores formand på tlf.21268250

Støt os

Hjælp os med at støtte leversyge i Danmark.

Vi modtager gerne støtte via foreningens MobilePay nummer: 28869.

Støt Leverforeningen Danmark hver gang du tanker

Leverforeningen Danmark har indgået en aftale med OK som gør, at du kan støtte vores arbejde, hver gang du tanker bilen, eller når du bruger strøm i dit hjem.

Læs mere om aftalen her!