Patient til patient ordning

Hos Leverforeningen har vi en patient til patient ordning. Det betyder at vi gerne deler vores erfaring med leversygdomme videre, og derved deler viden, oplevelser, råd eller støtte med andre, der står overfor en lignende sundhedsmæssig udfordring som er relateret til leveren.

 

Erfaringsdeling

Personer, der har leversygdomme eller har gennemgået behandlinger for leverproblemer, kan dele deres personlige erfaringer med andre patienter. Det kan bidrage til at lette angst og usikkerhed, da det giver mulighed for at høre fra nogen, der har været igennem lignende situationer.

Rådgivning og støtte

Vi kan tilbyde praktiske råd og støtte baseret på tidligere egne oplevelser. Dette kan være oplysninger om behandlingsmuligheder, bivirkninger, livsstilsændringer og meget mere. Da leversygdomme kan have betydelige fysiske og følelsesmæssige konsekvenser, giver vores patient til patient ordning tid til en gensidig platform for støtte og forståelse. Mennesker, der deler lignende udfordringer, kan give følelsesmæssig støtte og praktiske råd. At dele bekymringer, frygt og håb med nogen, der har været igennem lignende oplevelser, kan have en positiv indvirkning på den mentale sundhed.

Fællesskabsopbygning

Vi kan bidrage til at skabe et fællesskab, hvor man forstår hinandens udfordringer. Det kan være vigtigt, når man som mange i leverforeningen lider af sjældne eller stigmatiserede sygdomme, hvor fællesskab og forståelse er afgørende. Dette fællesskab kan give en følelse af tilhørsforhold og kan mindske følelsen af isolation.

Forbedret kommunikation med sundhedspersonale

Erfaringerne, som en patient har delt med en anden patient, kan bidrage til at informere og styrke kommunikationen mellem patienter og sundhedspersonale. Patienter kan få bedre indsigt i, hvilke spørgsmål de skal stille og hvordan de bedst kan forbedre sig på deres medicinske rejse.

Online- og Offline Forum

Patient til patient ordningen kan finde sted i form af personlige møder, hvor personer med leversygdomme kan deler deres erfaringer. Det kan også være online, hvor personer kan dele deres historier og støtte hinanden.

Vigtigt!

Patient til patientordningen ikke erstatter professionel medicinsk rådgivning. Alle beslutninger vedrørende diagnose, behandling og pleje bør træffes i samråd med kvalificeret sundhedspersonale.

Er du interesseret i at komme i kontakt med én fra Patient til Patient ordningen, kan du ringe til kontaktformidler Anna Lise Thomsen: tlf 22501250 eller kontakte Leverforeningen på: formand@leverforeningen.dk
Vi kan også tilbyde dig en personlig samtale enten i dit hjem eller på hospitalet.

Støt os

Hjælp os med at støtte leversyge i Danmark.

Vi modtager gerne støtte via foreningens MobilePay nummer: 28869.

Bliv medlem

Støt os med et medlemskab så vi kan hjælpe leversyge i Danmark.