Indsamlingsoversigt for Leverforeningen Danmark

Leverforeningen Danmark har løbende indsamlinger som vi bruger til patientforeningens arbejde og vores formål.
Vi har lavet en oversigt over hvordan vi samler ind til hjælp og støtte for leversyge.

Mobilepay:

Leverforeningen Danmark modtager gerne støtte via vores MobilePay nummer: 89229. MobilePay kan også benyttes på foreningens materialer som fx. T-shirts, emblem, flyers, foldere og pjecer samt i annoncer og opslag på Facebook.

Egenindsamling:

Via vores hjemmeside kan du være med til at støtte Leverforeningen Danmarks arbejde. Midlerne vi indsamler går ubeskåret til foreningens arbejde.

Facebook Fundraisers:

+++++++++++++

Leverforeningen Danmark har indgået samarbejde med Facebook Fundraisers hvilket giver alle brugere på Facebook mulighed for at oprette en personlig indsamling via Facebook til fordel for Leverforeningen Danmarks arbejde. De midler der bliver indsamlet via Facebook Fundraiser går ubeskåret til Leverforeningen Danmarks arbejde. Facebook ønsker at støtte patientforeninger og almennyttigt arbejde og de tager derfor ikke andel af de donerede midler.
Har du lyst til at oprette en Facebook Fundraiser til fordel for Leverforeningen Danmark så kan du gøre det her.

+++++++++++++

Støt os

Hjælp os med at støtte leversyge i Danmark.

Vi modtager gerne støtte via foreningens MobilePay nummer: 28869.