HE (hepatisk encefalopati) og leverkoma

Her på siden finder du information om HE og leverkoma primært målrettet til, hvis du er patient, pårørende, beslutningstager indenfor eller i forhold til sundhedssystemet.

Målet med informationen er at fremme en tidlig og korrekt diagnose, hvilket er en forudsætning for, at patienten får den bedst mulige behandling og gør en stor forskel for alle implicerede i et forløb.

Leverkoma, også kaldet hepatisk encefalopati (HE), er en alvorlig komplikation ved levercirrose. Omkring 9.500 danskere lever med levercirrose og op mod 40% af dem, 3.800 personer, anslås at bliver ramt af HE. Det er en      tilstand, som alt for ofte overses af sundhedsvæsenet, da symptomerne, der blandt andet omfatter forvirring og ændring af personlighed, ofte tilskrives andre årsager.

HE opstår, når leveren ikke længere kan rense blodet for giftstoffer. Giftstofferne går derfor i hjernen, hvilket kan forårsage en række symptomer, som påvirker såvel den fysiske som den psykiske tilstand. Eksempler på symptomer kan være dårlig hukommelse, dårlig dømmekraft, dårlig koordinationsevner, og dårlig ånde.

Sammen med den europæiske patientforening, European Liver Patients Association (ELPA), har Leverforeningen udviklet informationsmateriale om HE. Materialet består af to dele – en dansk patientinformation og et faktaark om HE i Danmark – som kan ses og downloades fra nedenstående to links.

Patientbrochure om HE og leverkoma

Til patienter og pårørende. Download brochuren eller læs her mere om hvad HE og leverkoma er, hvilke symptomer der kan opstå, og hvordan det behandles.

Faktaark om HE og leverkoma i Danmark

Download faktaarket eller læs mere om konsekvenserne af HE og leverkoma for patienten, pårørende og samfundet. Der gives anbefalinger til hvordan beslutnings-tagere, sundhedspersoner og patientforeninger kan forbedre udfaldet for patienterne. De tre vigtigste forhindringer for en bedre behandling forklares.

Lægemiddelvirksomheden Norgine har støttet ELPAS og Leverforeningens arbejde økonomisk for at kunne tilvejebringe disse materialer.

Har du brug for vejledning eller støtte?

Ring til vores kontaktformidler på tlf. 20501250

Bemærk at hjælp kun tilbydes medlemmer af Leverforeningen – Er du ikke medlem så meld dig ind her