Literaturliste

Litteraturliste omkring Leversygdomme og transplantation
 • Andersen, Berit: “Så længe der er liv”. Det Etiske Råd, 1988 (debatbog)
 • Alban, Anita m.fl.: “Prioritering i sundhedsvæsenet”
 • Bjørn m. fl.: “Når hjernen er død”
 • Birch, Alex: “Dødens biologi”. 1 – 3. 1984-86
 • Breum og Pedersen: “Døden og mennesket i biologiske, samfundsmæssig og billedkunstnerisk Belysning”, Nucleus, 1982
 • B˜ss, Michael: “mennesket under behandling”. Systime 1985
 • Christensen, Erik: “Nye værdier” , Hovedland, 1990
 • Dahlerup, Benedicte: ” Hjernedødskriteriet”, 1986
 • Etisk Råd, Det: “Se døden i øjnene” , tekstantologi udgivet af Det Etiske Råd, 1989.
 • Etisk Råd, Det: “Dødskriteriet – en redegørelse”, 1988.
 • Etisk Råd, Det: “Hjertet på rette sted”, debatbog, 1988.
 • Etisk Råd, Det: “Organdonation – informeret eller formodet samtykke?”, 1998
 • Etisk Råd, Det: “Giv mig dit hjerte”, Essay-samling, 1998.
 • Flex, Kenneth: “Prioritering og etik i sundhedsvæsenet”, Det Etiske Råd, 1990.
 • Kemper, Peter: “Det uerstattelige – en teknologietik”, Spektrum, 1991.
 • KÃbler-Ross, Elisabeth: “Døden og den døende”, Gyldendal , 1973.
 • KÃbler-Ross, Elisabeth: “Døden og livet efter døden”, Reitzel 1989.
 • Lindhart og KjÁrgaard, red.: “Døden – at sige verden farvel”, Munksgaard, 1987.
 • Michelsen, O. og Thorgaard, J.:”Om livet og døden”, Lindhard og Ringhof, 1974.
 • Nucleus: “Livet skal leves”, bind3, Nucleus, 1990.
 • Nørgaard-Højen, Peder: “Dødskvalitet, tværfaglige overvejelser om døden”, Anis, 1986
 • Nielsen, jens Chr. (red.): “Hjernedød – replikker til en folkelig debat”, De samvirkende Menighedsplejer, Unitas, 1987.
 • Pedersen, Hans: “Mennesket som maskine”, Modtryk, 1986 (om moderne sundhedsvæsen og transplantationer).
 • Petersen, K.E: “Hanegal bag muren”, Hovedland, 1986 (om reinkarnation i et nutidigt lys).
 • R˜pke, C.: “infektionsbiologi”, Munksgaard, 1989.
 • Statens Filmcentral: “Med døden inde på livet”, Statens Filmcentral, 1990. (Hverdagsbilleder fra en hospitalsafdeling. Hører sammen med filmen af samme navn).
 • Stefansson og sørensen: “Liv og død – en tekstmosaik fra religioners og ideers verden”, Gyldendal, 1977.
 • Sundhedsstyrelsen: “Hjernedødskriteriet og organtransplantation”, 1990.
 • Sundhedsstyrelsen: “Multiorgandonation og transplantation” , Sundhedsstyrelsen, 1990.
 • Sunhedsministeriet: “Sundhedssektoren – status og udviklingslinier”, Sundhedsministeriet, 1990.
 • Sundhedsstyrelsen: “Lov om ligsyn, obduktion og transplantation” , Sundhedsstyrelsen, 1991.
 • Sundhedsstyrelsen: “Nyt om organtransplantation”, nyhedsbrev, Sundhedsstyrelsen, 1991.
 • Tamm, D.: “Dødens triumf – mennesket og døden i Vesteuropa fra middelalderen til vore dage”, Gad, 1992
 • Ugeskrift for Læger: “Hjernedødskriteriet og organtransplantationer”, Sær tryk af artikelserie, Sept.-okt., Den Alm. Danske Lægeforening, 1989.
 • Ugeskrift for Læger: “Hjernedødskriterium og organtransplantation”, Sept. 1990.
 • Watsson, L.: “På grænsen til døden”, Borgens Forlag, 1976. Video,
 • Film og lydbånd:
 • “Blomstens ansigt” (Videobånd, 26 min.). Film af Elizabeth Rygård, Jens Ravn Film & Tv, Produktion for Det Etiske Råd, 1989
 • “Den lille terrorist” (Video), Clinic Films i samarbejde med Sunhedsstyrelsen, 1992.
 • “Det er dit valg” (videobånd, 12 min.), TV Midt-Vest i samarbejde med Viborg Sygehus, 1991.
 • “Diagnose: hjernedød” (videobånd, 50 min.), DR, DR-Video, 1989.
 • “Dit liv og din død”  (lydbånd, 34 min.), DR, 1989.
 • “En ny nyre – et nyt liv” (videobånd, 19 min.), Clinic Films i samabrejde med Sundhedsstyrelsen, 1992.
 • “”En skov af dropstativer”  (videobånd 17 min.). Clinic Films i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, 1992.
 • “Et liv med slanger” K (videobånd, 1992), . Clinic Films i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, 1992.
 • “Hjernedød – organdonation?” (videobånd, 31. min.), Clinic Films i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, 1992.
 • “Horisont” , TV-Aktuelt. Sendt på DR TV d. 21.11.1994. Produceret af Insight News Television.
 • “Jesus fra Montreal”, (spillefilm, 120 min.), Warner & Metronome.
 • “Livet er en gave” (videobånd, 16 min.), Clinic Films i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, 1992.
 • “Medicinsk teknologi 3” , DR for Undervisningsministeriet. Distributør: landscentralen for Undervisningsmidler, 1989.
 • “Multiorgandonation og transplantation”, (videobånd, 20 min.), Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Skejby Sygehus.
 • “Organer til salg”, Sendt i DR TV d. 7.1.1994. Produceret af marie-Monique Robin for CAPA.
 • “Signaler – i tiden -” (lydbånd, 59. min.), DR for Undervisningsministeriet, 1989.
 • “Transplantation – et nyt liv”, (video, 30 min.). Clinic Films. Distributør: Komiteen for Sundhedsoplysning.
 • “3 til tiden”, sendt på TV3 d. 8.11.1994. Produceret af Latera Film for TV3.
 • “Uraemia – spørgsmål om liv” (videobånd, 15 min.), TV Midt-Vest i samarbejde med Viborg Sygehus, 1991.

Har du brug for hjælp eller støtte?

Ring til vores kontaktformidler på tlf. 20501250

Rådgivning og samtale tilbydes til medlemmer af leverforeningen – er du ikke medlem bliv medlem her.