Økonomiske ordninger

Økonomiske ordninger du måske har ret til

Redigeret af Per Baltzersen Knudsen – okt. 2015.

Vi har fået en meget venlig henvendelse fra et af vores medlemmer, Jeanette Loft i Silkeborg. Den bringer vi her:

”Jeg syntes, at der mangler information på hjemmesiden med tips om de økonomiske ordninger, man kan søge, hvis man er leversyg. Man aner ikke, hvilke ordninger, der findes. Hvem skal man spørge? Hvad er man berettiget til? Her er information, vi har fundet frem til:”

Kronikertilskud

Tal med din praktiserende læge. Hvis prisen for medicin pr. år er over kr. 17.738, kan du få tilskud. I beløbet tælles hele prisen med, altså ikke kun det du selv betaler. Herefter kan du højest selv komme til at betale kr. 3.830 pr. år. Det er kr. 320 pr måned. Man kan aftale med apoteket at betale kr. 320 fast hver måned. Spørg apoteket hvad den samlede pris har været det sidste år. Din læge kan søge med tilbagevirkende kraft. Alt på recept tæller. Også vitaminer og Nutridrink.

Serviceloven §100

Tal med din socialrådgiver på kommunen. Hvis du ikke kan få Kronikertilskud, kan du nok alligevel få tilskud til medicin. Du får et kontantbeløb hver måned. Hvor meget du får, kommer an på dine merudgifter pga. sygdom. Det er et regnestykke, som kommunen laver for dig. Hvis du har udgifter på over kr. 6.000 om året, kan du få tilskud. Servicelovens §100 er bred. Her medtages mange ting medicin, hjælpemidler, hjemmehjælp etc.

Kommunens Handicapkørsels ordning

Kontakt din kommune. Billig transport med bus, tog og taxa. Det koster f.eks. kun kr. 3 pr. km i taxa. Ordningen kan benyttes efter behov.

Ledsagerordningen

Tal med din kommune. Du kan få en ledsager med til arrangementer, 15 timer om måneden. Personen kan være din ven eller en ansat fra kommunen. Du kan sparer timer op i 6 måneder.

Hjemmehjælp. Kontakt kommunen. 30% rabat på rengøring af et privat Hjemmeservicefirma.

Hjælpemidler

Kontakt kommunen. Man kan gratis låne f.eks. køkkenting, håndtag, badestol. Kommunen sender en håndværker, som sætter tingene op i dit hjem.

Handicapskilt til bilen. Kontakt Danske Handicaporganisationer. Pris kr. 425,- og gælder 10 år. Du behøver ikke selv eje en bil eller have kørekort. En anden person må gerne køre rundt med dig og skiltet og i forskellige biler. Start med at tilmelde dig Kommunens Handicapkørselsordning (så sparer du penge til en lægeerklæring om din dårlige funktionsevne). Når du er tilmeldt Handicapkørsel, så søger du om skiltet og vedlægger bevis på, at du er tilmeldt Handicapkørsel. Mange tror, skiltet kun er til folk i kørestol, men det er ikke sandt. Folk med dårlig gangfunktion og rollator kan også have ret til et skilt. Rollator låner man gratis på kommunen.

Ledsagerkort

Kontakt Danske Handicaporganisationer. Hvis du har et handicapskilt, får du automatisk ret til et Ledsagerkort. Du kan også søge om Ledsagerkort uden at have et skilt, men så er det sværere at få. Det koster kr. 200,- og gælder 3 år. En ledsager kan være din gode ven (ikke familie). Du må gerne have forskellige personer. Kortet giver stor rabat som f.eks. kun at betale børnebillet til bus og tog. Din ledsager kommer helt gratis ind i f.eks. Tivoli, Legoland, mange biografer og koncerter.

Bliv medlem

Støt os med et medlemskab så vi kan hjælpe leversyge i Danmark.