Lev Livet Nu Legatet

Hvert år uddeler Leverforeningen Danmark legater til leversyge patienter.
Det kan være en udfordrende rejse at leve med en leversygdom, som er fyldt med både fysiske, psykiske og økonomiske udfordringer. Leverforeningen Danmark mener at et legat på 10.000 kr. kan gøre en forskel og være med til at forsøde livet for leversyge enkeltpersoner på deres rejse mod et bedre helbred.

Lev Livet Nu Legatets formål

Legaterne på 10.000kr.som Leverforeningen Danmark uddeler hvert år, har til formål at hjælpe med at dække forskellige udgifter, herunder medicinske omkostninger, behandlinger, transport og andre nødvendige udgifter relateret til leversygdomme. Dette bidrag er designet til at give praktisk støtte og aflaste nogle af de økonomiske bekymringer, som enkeltpersoner med leversygdomme ofte står over for.

Uddeling af Lev Livet Nu Legatet

Det er lægerne på Universitetshospitalerne, der udvælger de personer, der er kandidater til at få et legat. Herefter vil lægerne selv kontakte Leverforeningen Danmark, og indstille de patienter som de finder egnede. Det vil sige det er op til lægerne, om man kommer i betragtningen til et legat. Hvis din læge vurderer, at du er en egnet kandidat, vil de henvise dig til Leverforeningen Danmarks legatprogram. Og du vil herefter blive kontaktet af en fra Leverforeningen Danmarks bestyrelse.

Kvalifikationskrav for at få Lev Livet Nu Legatet:

Være medlem af Leverforeningen Danmark:
For at være berettiget til at modtage vores legat, skal du være medlem af Leverforeningen Danmark. Hvis du ikke er medlem, inden du får legatet, kan du melde dig ind ved modtagelse af legatet. Hvis du ikke allerede er medlem, kan du melde dig ind her “Bliv medlem”.

Være leversyg og tilknyttet et universitetshospital:
Du skal være diagnosticeret med en leversygdom og være tilknyttet et af følgende universitetshospitaler:

  • Københavns Universitetshospital (Rigshospitalet)
  • Odense Universitetshospital (OUH)
  • Aarhus Universitetshospital (AUH) i Skejby
  • Aalborg Universitetshospital

Ansøgere bliver bedt om at fortælle lidt om dem selv, der beskriver ansøgerens situation, behovet for støtte og hvordan legatet vil blive brugt. Desuden skal sygdommens omfang beskrives samt hvilken leversygdom der er tale om, hvilket lægerne gør.

Ansøgningsfrist:

Lægerne indstiller patienter løbende hele året til legatet. Man har som patient ikke selv indflydelse på at komme i betragtning til legatet da det er op til lægenerne.
Vi har heller ikke indflydelse på, i Leverforeningen Danmark, hvem der bliver indstillet, da det helt og holdent er op til lægerne på Universitetshospitalerne at afgøre hvilke patienter der kommer i betragtningen til at få vores Lev Livet Nu Legat.

Hvorfor uddeler Leverforeningen Danmark Lev Livet Nu legatet?

Hvert år uddeler vi legater til leversyge patienter, der har brug for økonomisk støtte. Disse legater kan gøre en betydelig forskel i patienters liv og hjælpe dem med at håndtere omkostningerne ved behandling og medicin. Leverforeningen Danmark støtter personer berørt af leversygdomme og deres pårørende. Gennem oplysning, støtte og økonomisk bistand stræber vi i patientforeningen efter at forbedre livskvaliteten for dem, der kæmper med disse udfordrende sundhedsforhold.
At få et legat, der tildeles personer med leversygdom, kan være en afgørende ressource for dem, der står over for udfordringer i forbindelse med deres helbred.

Leversyge legatmodtagere i 2022:
  1. Ung mand på 21 år fra Midtjylland. Siden 8 klasse har han været syg. Fik gulsot da han gik i 9. klasse og fik han diagnosen Autoimmun Hepatitis. I 2. g fik han tarmproblemer og måtte få en stomi. I dag, er han er begyndt at arbejde lidt på et lager, mens han har 3. sabbatår. Hvad han skal bagefter, er lidt uklart endnu.
  2. Ung mand også fra Midtjylland på 20 år. Syg gennem de sidste 5-6 år. Troede at han havde kyssesyge i folkeskole, levertal var meget høje, men de fandt ud af, at der var et hul i leveren til hjertet og blodet løb for hurtige til hjertet. De prøvede med en ballonudvidelse, men uden held. Han er ved at få det bedre og kan arbejde lidt samt dyrke hans hobby som er at spille fodbold.
  3. Mand på 59 år fra København indlagt på grund af levercirrose, afventer indkaldelse fra Rigshospital med henblik på udredning til en levertransplantation. Hustruen har støttet ham meget, men er selv gået bort pga. brystkræft. Det har været et meget hårdt tab for ham, som nu står alene i hans sygdomsforløb og forestående levertransplantation.
  4. Mand fra Fyn på 53 år, indlagt pga. langvarigt alkohol overforbrug bag sig og har været alkoholfri i flere måneder nu. Skal have en ascitesdræn anlagt pga. levercirrose. Manden er indstillet på at forbedre sin livssituation fremadrettet og skal selvfølgelig få en ny chance for at kunne opretholde og have det liv, han ønsker sammen med sin kæreste.
  5. Mand på 34 år fra Gentofte, fik 2020 konstateret Colitis, og efterfølgende PSC. Han fik i 2021 fjernet sin galdeblære, men har efterfølgende fået forskellige sygdomme med mange indlæggelser. Han blev levertransplanteret i 2022, men der har været flere bivirkninger som bevirker, at han skal retransplanteres. Han er på ventelisten. Han har fået at vide, at der var en dysfunktion, blodprop, i den ny lever. Han går konstant rundt med dræn i maven på grund af ascites, har haft Corona, er sygemeldt fra sit arbejde og håber, der snart er en lever til ham. Han bor alene og får fornøden hjælp fra forældrene.
  6. Kvinde på 40 år, fik sin diagnose Autoinmun Hepatitis (AIH) i 2008. Hun havde netop født og kunne sove op til 20 timer i døgnet. Hun bor sammen med sin ægtefælle, og deres tilsammen 4 børn på Sjælland. Det yngste barn er 2 et halvt år, de tre ældste er teenagere. Hun er indstillet til transplantation på Rigshospitalet og er pt på venteliste til en lever.

Bliv medlem

Støt os med et medlemskab så vi kan hjælpe leversyge i Danmark.