Hvem er vi?

Leverforeningen er en landsdækkende patientforening, der blev startet af levertransplanterede i efteråret 1991. Foreningens formål er at varetage interesserne for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Leverforeningen samarbejder både med udenlandske patientorganisationer samt organisationer i Danmark.

Leverforeningen Danmark er en almennyttetig, uafhængig, nonprofit og nonpolitisk patientforening som arbejder for at sprede kendskabet til leversygdomme i Danmark.

Leverforeningen Danmark har over 600 medlemmer, og er stiftet med en bestyrelse der brænder for at hjælpe leversyge i Danmark.  

Leverforeningen Danmark er afhængige af donationer og sponsorater for at hjælpe med at udbrede kendskabet til leversygdom i Danmark.

Tak til vores sponsorer

Leverforeningen Danmark takker vores sponsorer for støtten og samarbejdet.