/

1      INDLEDNING OG FORMÅL

Denne persondatapolitik gælder for Leverforeningen Danmark, og har herved til formål at informere dig som medlem om, hvorledes Leverforeningen Danmark behandler dine personoplysninger, herunder hvilke personoplysninger som Leverforeningen Danmark har indsamlet.

Leverforeningen Danmark respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives digitalt eller på anden vis, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager eller indsamler. Det er vores målsætning at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, videregives eller opbevares (andre lande, samarbejdspartnere, o.l.).

/

2      DATAANSVARLIG

Leverforeningen Danmark er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder den dataansvarliges kontaktoplysninger nedenfor.

Åløkkehaven 30

5000 Odense C

CVR-nr.: 25307763

Telefon: 2126 8250

Email: formand@formandleverforeningen-dk

/

3      OMFANGET OG FORMÅLET FOR INDSAMLINGEN AF PERSONDATA

Hvis du ønsker at melde dig ind, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne tilbyde dig medlemskab.

Vi kan bruge cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger vores webshop.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Leverforeningen Danmark indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger vores hjemmeside
  • Gennemfører et køb af vores produkter
  • Melder dig ind i foreningen
  • Deltager i arrangementer, hvor der – med dit samtykke – tages fotos
  • Anvender vores lukkede forum på f.eks. Facebook for medlemmer
  • Sender os spørgsmål om sygdomsforhold og anmoder om hjælp.
  • Ønsker du skattefradrag for et bidrag til foreningen, gemmer vi dit CPR.nr., så vi kan indberette dit bidrag til SKAT. Desuden indberetter vi honorarer og kørsel til e-indkomst, fordi vi er forpligtet til at indberette til SKAT. Derfor indsamler vi dit CPR.nr. til det formål.

/

3.1      Behandlingsgrundlag

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne administrere dit medlemskab. Medlemskabet er behandlingsgrundlaget. Endvidere arbejder Leverforeningen Danmark ikke med gevinst for øje, og hvis sigte er kendskab, information og rådgivning om de sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser af leversygdom, levertransplantation, som led i foreningens legitime aktiviteter

Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse fra webshoppen. Når du betaler for dit produkt eller din ydelse, indsamler vores samarbejdspartner MobilePay oplysninger.

Behandlingsgrundlaget for deltagelse i det lukkede forum er samtykke, idet vi anser anmodningen om indlemmelse som dit samtykke. Du afgiver samtidigt samtykke til overførsel af dine data til Facebook, USA. Du vælger selv, hvad du skriver i forummet.

Behandlingsgrundlaget for fotos er dit samtykke, som du kan trække tilbage.

/

3.2      Videregivelse af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.
Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma med henblik på levering af dine indkøb.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

/

4      OPBEVARING OG SIKRING AF PERSONDATA

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

/

4.1      Sletteprocedure

Dine oplysninger vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare eller efter ophør af dit medlemskab af foreningen.

/

5      OPBEVARING OG SIKRING AF PERSONDATA

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder forbundet med dine afgivne personoplysninger, herunder hvorledes dine personoplysninger behandles af Leverforeningen Danmark.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den dataansvarlige. Kontaktoplysningerne på den dataansvarlige findes ovenfor i afsnit 2. 

Du har følgende rettigheder:

Du har ret til at blive oplyst om hvilke personoplysninger der er indsamlet

Du har ret til indsigt i dine personoplysninger samt hvorledes disse oplysninger behandles

Du har ret til berigtigelse af urigtige personoplysninger

Du har ret til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at tilbagekalde samtykke [cookie_revoke]

Du har ret til begrænsning af hvorledes dine oplysninger behandles

Du har ret til dataportabilitet. Leverforeningen Danmarker desværre ikke i stand til at udlevere oplysninger i et maskinlæsbart format.

Du har ret til at gøre indsigelse mod at modtage markedsføringsmateriale

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret automatisk behandling, herunder profilering. Leverforeningen Danmark udfører ikke automatisk behandlinger eller profilering.

/

5.1      Klage til Datatilsynet

Er du af den opfattelse, at Leverforeningen Danmark behandling af dine personoplysninger ikke sker i Er du af den opfattelse, at Leverforeningen Danmark behandling af dine personoplysninger ikke sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens regler, bør du i første omgang rette henvendelse til  os
– se ovenfor for kontaktdeltaljer.

Du har altid muligheden for at indsende en klage til Datatilsynet. Du kan finde nærmere information om en sådan klage på www.datatilsynet.dk.

/

6      REVISION AF LEVERFORENINGEN DANMARKS PERSONDATAPOLITIK

Denne persondatapolitik kan blive opdateret i overensstemmelse med Leverforeningen Danmarks krav og omstændigheder eller hvis dette er krævet ved lov. Vi anbefaler derfor, at du regelmæssigt læser opdateringer af denne persondatapolitik.