Vær opmærksom på:

Normalområderne kan være forskellige for mænd og kvinder (f.eks. er ALAT og kreatinin forskellige)

Normalområderne kan også være forskellige fra laboratorium til laboratorium, fordi der bruges forskellige analyser (f.eks. kolesterol)”.