Rigshospitalet

Ambulatorium

Hepatologi

Sygeplejerske Charlotte Rondell

Sygeplejerske Nete Ahlgren-Møller

Tlf. 3545 2450

 

Levertransplantationsambulatorium

Ulla Brink Plagborg

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Tlf: 3545 3872, Fax: 3545 2866

Abdominal– Levertransplantationsafdelingen

Afsnit CTX 2124

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Tlf: 3545 2124, Fax: 3545 3610

_____________________________________________________

Hepatologisk afdeling

Afsnit A 3163

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Tlf: 3545 3163, Fax: 3545 2455

Mail: hepatologi.rigshospitalet@regionh.dk

Parkeringsforhold på Rigshospitalet

For at undgå P-kaos har Rigshospitalet et omfattende regelsæt for parkering af patienters og pårørendes biler.

Kontakt Rigshospitalet eller se hjemmesiden, www.rh.dk  parkering.

Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet.
Hvert år indlægges omkring 11.000 børn på Rigshospitalet i København. De kan f.eks. lide af kræft, gigt, cystisk fibrose, hjerte-, lever-, nyre-, og hjernesygdomme eller svære handicaps. Over 85 procent af børnene bor meget langt fra hovedstaden, og afstanden gør det til en stor belastning for familien at holde den daglige kontakt med det syge barn. Derfor har Ronald McDonald BørneFond bygget et hus til disse familier.

www.rmhus.dk/