Lone McColaugh i Folketingets Sundhedsudvalg om hepatitis c

Torsdag den 23.11 2017 kl. 14:15 var Leverforeningens formand, Lone McColaugh, (foto) sammen med læge Nina Weis, overlæge og forsker, phd, indenfor hepatitis, på Christiansborg til møde med Sundhedsudvalget om hepatitis c-sagen. 

Læs mere om hepatitis c-sagen

Læs herunder Lone McColaughs beretning om mødet:

“For 4 uger siden var overlæge Henrik Krarup, Ålborg Hospital, og jeg til møde med Liselott Blixt, Sundhedsordfører for DF og formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, for at sætte skub i den Nationale Handlingsplan for hepatitis c.

Dette møde udmøntede sig meget positivt, da overlæge Nina Weis, klinisk forskningslektor ved Institut for Klinisk medicin, Hvidovre Hospital, og jeg i går var inviteret ind til møde i Folketingets Sundhedsudvalg. Nina Weis stillede beredvilligt op, da Henrik Krarup, ikke kunne deltage, da hun også er forkæmper for, at alle skal have et tilbud af den medicin, der er tilgængelig.

Et besøg på Christiansborg er jo ikke et sted, vi kommer hver dag. Så spændte og meget motiverede blev vi vist op til det lokale, hvor vi skulle præsentere vores synspunkter i sagen. I et af de mødelokaler, der er på ’Borgen’ på 2. sal.

Vi havde fået 15 minutter af udvalgets tid til at fortælle om vores sag. Denne dag var udvalget repræsenteret ved 12 medlemmer og et par sekretærer. Vi havde fået at vide, ”at 15 minutter er 15 minutter”, og at “Liselott Blixt er uhyre konsekvent med at overholde tiden”.

Godt forberedt

Så vi VAR forberedt. Det centrale i vores indlæg var og er, at vi i Danmark skal have en National Handleplan, der siger, at alle smittede skal have tilbuddet om at få den kur med den ny medicin, der er tilgængelig.

Vi havde aftalt, at jeg skulle starte og bruge 5 minutter på de oplevelser, vores medlemmer med hepatitis c har. Det vil sige både patient og pårørende. Hvor de patienter, der ikke er syge nok, bliver sendt hjem igen uden tilbud om den nye medicin, der er på markedet. Hvilke konsekvenser det har på deres liv på kort og længere sigt.

Nina Weis fortalte så de næste 5 minutter om hverdagen for lægerne, som ikke har mulighed for at tilbyde kuren med den nye medicin. Grunden er, at Danmark ikke har nogen egentlig National Handleplan, der siger, at alle skal have et tilbud om den nye medicin. Og derfor er det op til de enkelte regioner at bestemme, om de vil investere i medicinen. Altså kassetænkning (igen).

Sagens videre forløb

Både Nina Weis og jeg synes, at mødet gik godt, og vi har en forventning om, at flere af deltagerne vil gå til Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), med vores sag.

Det var en utrolig stor oplevelse – og ære – at repræsentere Leverforeningen og en så vigtig sag på vegne af en del af foreningens medlemmer – lige her i landets politiske magtcentrum.

Vi afventer spændt sagens videre forløb og vil rapportere, så snart der er mere nyt.”

Læs mere om hepatitis c sagen

 

Leverforeningens hjemmeside © 2014 Frontier Theme


Leverforeningen, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C,

Tlf.: 2126 8250, E-mail formand@leverforeningen.dk