24. februar: Ordinær generalforsamling i Middelfart

   

 

Lørdag den 24. februar 2018 kl. 10.00 på Fænø-Sund Konferencecenter, Oddevejen 8, 5500 Middelfart.

Program:
10.00-10.30 Ankomst og kaffe
10.30-12.00 Foredrag v/Ole Larsen, hukommelseskunstner (se nederst)
12.00-13.00 Buffet, samvær og samtale – og måske ud og nyde den smukke udsigt.
13.00- Generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse samt budgetforslag.
4. Forelæggelse og drøftelse, evt. vedtagelse af indkomne forslag. Jf. vedtægter skal forslag indsendes skriftligt til LF senest 4 uger før generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen.
6. Drøftelse af foreningens fremtidige virke.
7. Valg af formand. Formand ikke på valg.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg fra bestyrelsen er Anna Lise Thomsen og Hanne D. Trøstrup. Begge modtager genvalg.
På valg som suppleanter er Britt Poulsen og Per Baltzersen Knudsen. Begge modtager genvalg.
9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.

Vi afslutter traditionen tro dagen med kaffe og kage.
Deltagelse er gratis for medlemmer og én pårørende (pårørende, der ikke er medlemmer, har ikke stemmeret).

Vi glæder os til en inspirerende, hyggelig og udbytterig dag.

 

Tilmelding senest fredag den 9. februar til Anna Lise Thomsen – tlf. 2250 1250 (hverdage 9-17)

 

 
Titlen på Ole Larsens foredrag er ’Fra dårlig hukommelse til klæbehjerne’
I dette lærerige og underholdende foredrag lærer du kunsten at huske navne, ansigter, vigtige pointer m.m.
Ole Larsen vil kort gennemgå, hvordan hjernen fungerer og gennemføre nogle lette øvelser, så du selv bliver i stand til at øge din koncentration, holde fokus og huske bedre.
Ole Larsens baggrund for at undervise i husketeknik er 20 år som professionel tryllekunstner.
Leverforeningens hjemmeside © 2014 Frontier Theme


Leverforeningen, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C,

Tlf.: 2126 8250, E-mail formand@leverforeningen.dk